top of page

Book Chapter

Kanjō hyōgen toshite no "bun" no kindai: Natsume Sōseki Kusamakura ni okeru shiika to shizen to "romanshugi" [Literary Modernity and Emotional Expression: Poetry, Nature, and Romanticism in Natsume Sōseki's Kusamakura]

Nihon ni okeru “bun” to “bungaku," pp. 221-233

51HXQEmhFIL._SX342_SY445_QL70_ML2_.jpg

Kōno Kimiko and Wiebke Denecke (Eds.)

Tokyo: Bensei shuppan
2013
bottom of page